KANTOOR

Initio Advocaten werd opgericht door Mr. Hans Valkenborg in 2019. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor. Door middel van regelmatig overleg, efficiënte behandeling, een persoonlijke aanpak en specialisatie is er de mogelijkheid om voor zowel particulieren als ondernemers een onderbouwde expertise en specialisatie aan te bieden in tal van rechtstakken.

 

 

 

 OVER ONS 

Mr. Hans Valkenborg, oprichtend vennoot Initio Advocaten, is gespecialiseerd in verscheidene materies waaronder het handelsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures. Kennis en ervaring vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die we in ons advocatenkantoor voor u uitstippelen. Efficiëntie, financiële zekerheid en gedrevenheid staan daarbij altijd voorop.
 
Mr. Jan Schepers vervoegde al snel het kantoor waardoor er bijkomende specialisaties kunnen worden aangeboden waaronder het verzekeringsrecht, contractenrecht en vreemdelingenrecht.

 KANTOOR 

Initio Advocaten werd opgericht door Mr. Hans Valkenborg in 2019. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor. Door middel van regelmatig overleg, efficiënte behandeling, een persoonlijke aanpak en specialisatie is er de mogelijkheid om voor zowel particulieren als ondernemers een onderbouwde expertise en specialisatie aan te bieden in tal van rechtstakken.

 OVER ONS 

Mr. Hans Valkenborg, oprichtend vennoot Initio Advocaten, is gespecialiseerd in verscheidene materies waaronder het handelsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures. Kennis en ervaring vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die we in ons advocatenkantoor voor u uitstippelen. Efficiëntie, financiële zekerheid en gedrevenheid staan daarbij altijd voorop.

Mr. Jan Schepers vervoegde al snel het kantoor waardoor er bijkomende specialisaties kunnen worden aangeboden waaronder het verzekeringsrecht, contractenrecht en vreemdelingenrecht.

 RECHTSMATERIES 

RECHTSMATERIES

strafrecht en strafprocesrecht

Ons kantoor staat u met raad en daad bij in alle strafrechtelijke procedures ongeacht uw situatie. Daarbij maken wij geen onderscheid of u dader of slachtoffer bent.
Deze verdediging heeft betrekking op verscheidene facetten. Wij staan u bij vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Maar ook tijdens de strafrechtelijke procedures voor de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

burgerlijk recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen: aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, huurgeschillen  en bouwrecht.

strafrecht en strafprocesrecht

Ons kantoor staat u met raad en daad bij in alle strafrechtelijke procedures ongeacht uw situatie. Daarbij maken wij geen onderscheid of u dader of slachtoffer bent.
Deze verdediging heeft betrekking op verscheidene facetten. Wij staan u bij vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Maar ook tijdens de strafrechtelijke procedures voor de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

burgerlijk
recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen: aansprakelijkheidsrecht, huurgeschillen, beslagrecht en bouwrecht.

handels- en
economisch recht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren en omvat verscheidene disciplines. Het kantoor kan u begeleiden in de volgende domeinen: handelscontracten, insolventierecht, vennootschapsrecht, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden,…

invorderingen

Incasso is meer dan aanmanen of in gebreke stellen. Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Achterstallige factuurbedragen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt. Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

verkeersrecht

Of het nu gaat om snelheidsovertredingen, een ongeval, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, het niet inschrijven van een voertuig, … vaak leiden deze inbreuken tot een dagvaarding voor de politierechtbank. Graag staan wij u dan ook deskundig bij in deze procedures.

handels- en economisch recht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren en omvat verscheidene disciplines. Het kantoor kan u begeleiden in de volgende domeinen: handelscontracten, insolventierecht, vennootschapsrecht, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden,…

invorderingen

Incasso is meer dan aanmanen of in gebreke stellen. Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Achterstallige factuurbedragen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt. Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

verkeersrecht

Of het nu gaat om snelheidsovertredingen, een ongeval, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, het niet inschrijven van een voertuig, … vaak leiden deze inbreuken tot een dagvaarding voor de politierechtbank. Graag staan wij u dan ook deskundig bij in deze procedures.

 KANTOOR

 KANTOOR 

 HANS VALKENBORG 

HANS VALKENBORG

kennis

Hans Valkenborg (°1984, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hans Valkenborg beëindigde met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen in strafzaken.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd zal worden om opleiding te geven inzake Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

ervaring

Hans Valkenborg was van 2011 tot 2016 verbonden als advocaat aan het kantoor van Zeta Legal Associates te Hasselt.
Hierna maakte hij in de periode 2016-2018 deel uit van het kantoor Schruers-Advocaten.

In 2019 besliste Mr. Valkenborg zijn eigen kantoor op te richten nl. Initio Advocaten.

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt waar hij in 2015 werd verkozen als voorzitter.

In 2016 fusioneerden Balie Hasselt en Balie Tongeren tot Balie Limburg. Mr. Hans Valkenborg werd verkozen en aangesteld als eerste Voorzitter van de Conferentie van de jonge balie Limburg.

Sedert 2017 is Mr. Hans Valkenborg tevens lid van de Raad van Orde Balie Limburg. Hij is medeverantwoordelijk voor de commissie Stage & Tableau alsook de taxatiecommissie. Tevens zetelt hij in de commissie financiën en witwas bij de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Hans Valkenborg werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid binnen de probatiecommissie Limburg.

Tot slot werd Mr. Hans Valkenborg door de Orde van Vlaamse Balies aangesteld om de opleiding SUPRALAT (Salduz) te doceren.

Mr. Hans VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, algemeen burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures.

kennis

Hans Valkenborg (°1984, Hasselt) behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hans Valkenborg beëindigde met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep aan te tekenen in strafzaken.

Hij voltooide eveneens de ‘train the trainer’-opleiding SUPRALAT (Strengthening suspects rights in pre-trial proceedings through practice oriented training for lawyers) waardoor hij geaccrediteerd zal worden om opleiding te geven inzake Salduz-bijstand tijdens de verhoren bij politie en onderzoeksrechter.

ervaring

Hans Valkenborg was van 2011 tot 2016 verbonden als advocaat aan het kantoor van Zeta Legal Associates te Hasselt.

Hierna maakte hij in de periode 2016-2018 deel uit van het kantoor Schruers-Advocaten.

In 2019 besliste Mr. Valkenborg zijn eigen kantoor op te richten nl. Initio Advocaten.

 

engagementen en activiteiten

Van 2012 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Hasselt waar hij in 2015 werd verkozen als voorzitter.

In 2016 fusioneerden Balie Hasselt en Balie Tongeren tot Balie Limburg. Mr. Hans Valkenborg werd verkozen en aangesteld als eerste Voorzitter van de Conferentie van de jonge balie Limburg.

Sedert 2017 is Mr. Hans Valkenborg tevens lid van de Raad van Orde Balie Limburg. Hij is medeverantwoordelijk voor de commissie Stage & Tableau alsook de taxatiecommissie. Tevens zetelt hij in de commissie financiën en witwas bij de Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Hans Valkenborg werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid binnen de probatiecommissie Limburg.

Tot slot werd Mr. Hans Valkenborg door de Orde van Vlaamse Balies aangesteld om de opleiding SUPRALAT (Salduz) te doceren.

Mr. Hans VALKENBORG legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, algemeen burgerlijk recht, verkeersrecht en invorderingsprocedures.

JAN SCHEPERS

JAN SCHEPERS

kennis

Jan Schepers behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Jan Schepers voltooide eveneens met succes de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken.

ervaring

Jan Schepers begon zijn carrière in 2013 aan de toenmalige balie van Tongeren bij GBF-advocaten.

Hij begeleidt sinds 2018 als praktijkcoach in het kader van de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken de cursisten bij de voorbereidingen van de praktijksessies.

 

engagementen en activiteiten

Jan Schepers houdt zich in zijn vrije tijd bezig met lezen, koken en lange afstandslopen.
In november 2017 liep hij ten voordele van “Mediclowns VZW “ de marathon van New-York.
Sinds 2017 volgt Jan Schepers de opleiding tot hulpkok/kok aan de Hotelschool in Hasselt.

Jan Schepers legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht,  handels- en economisch recht, verzekeringsrecht, algemeen burgerlijk recht, contractenrecht en vreemdelingenrecht.

kennis

Jan Schepers behaalde zijn diploma Bachelor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Jan Schepers voltooide eveneens met succes de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken.

ervaring

Jan Schepers begon zijn carrière in 2013 aan de toenmalige balie van Tongeren bij GBF-advocaten.

Hij begeleidt sinds 2018 eveneens als “praktijkcoach” in het kader van de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken de cursisten bij de voorbereidingen van de praktijksessies.

 

engagementen en activiteiten

Jan Schepers houdt zich in zijn vrije tijd bezig met lezen, koken en lange afstandslopen.
In november 2017 liep hij ten voordele van “Mediclowns VZW “ de marathon van New-York.
Sinds 2017 volgt Jan Schepers de opleiding tot hulpkok/kok aan de Hotelschool in Hasselt.

Mr. Jan Schepers legt zich voornamelijk toe op straf- en strafprocesrecht, handels- en economisch recht, verzekeringsrecht, algemeen burgerlijk recht, contractenrecht en vreemdelingenrecht.

 CONTACTEER ONS

CONTACTEER ONS

INITIO ADVOCATEN

 Koningin Astridlaan 33
3500 Hasselt
 

MR. VALKENBORG 0468/490 682

MR. SCHEPERS 0471/91.34.22

FAX.:  011/76 49 26

 

hans.valkenborg@initio-advocaten.be

Jan.schepers@initio-advocaten.be

  INITIO ADVOCATEN

   KONINGIN Astridlaan 33
  3500 Hasselt
   

  Mr. Valkenborg 0468/490 682

  MR. Schepers 0471/91.34.22

   FAX.:  011/76 49 26

  hans.valkenborg@initio-advocaten.be

  Jan.schepers@initio-advocaten.be